ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ με δ.τ. Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ιδρύθηκε το 2007 με κύριο σκοπό την ανάληψη και κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για πάσης φύσης τεχνικά έργα την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων κλπ.

Η εταιρεία είναι γραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) με αριθμό 22820 για τις παρακάτω Κατηγορίες Έργων και Τάξεις ΜΕΕΠ:

  • Οδοποιία: 2η
  • Οικοδομικά: 2η
  • Υδραυλικά: 2η
  • Λιμενικά: 2η
  • Ηλεκτρομηχανολογικά: 2η
  • Νερά – Απόβλητα: 1η
  • Βιομηχανικά – Ενεργειακά: 2η 

καθώς μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) με α.μ. 1292

 

Τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας αποτελούν οι:

Ηλίας Σαμψάνης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Ράπτης, Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Χρήστου, αντιπρόεδρος Δ.Σ.

 

Η εταιρεία Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και συστεγάζεται με την εταιρεία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. επί των οδών Κεφαλληνίας & 26ης Οκτωβρίου 2.

 

Επιστροφή

UA-37032626-1