Καταχώρηση

2013/05/21

11.04.2013: Υπογραφή σύμβασης του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης"

Έργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Προϋπολογισμός: 2.120.500,69 € 

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος