Καταχώρηση

2013/05/21

15.05.2013: Υπογραφή σύμβασης έργου: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης

Έργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Προϋπολογισμός: 1.527.791,49 €

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος