Καταχώρηση

2013/03/12

Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης

Έργο: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Προϋπολογισμός: 2.120.497,55 €

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος