Δημοσίευση ισολογισμών

Καταχώρηση 2013/06/05

Δημοσιεύτηκαν οι ισολογισμοί 2012 των εταιρειών Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. και Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ισολογισμός 2012 της "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."

Ισολογισμός 2012 της "Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε."

UA-37032626-1