Καταχώρηση

2013/06/05

Δημοσιεύτηκαν οι ισολογισμοί 2012 των εταιρειών Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. και Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ισολογισμός 2012 της "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."

Ισολογισμός 2012 της "Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε."

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος