Δημοσίευση ισολογισμών

Καταχώρηση 2015/06/08

Δημοσιεύτηκαν οι ισολογισμοί 2014 των εταιρειών Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. και Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

UA-37032626-1