ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ανάδοχος:Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ποσό σύμβασης: 1.527.791,49 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 15.05.2013

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η Μελέτη εφαρμογής της Ε.Ε.Λ. και η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ισοδύναμου πληθυσμού 3.100 κατοίκων. Επίσης, περιλαμβάνεται η θέση σε πλήρη, κανονική και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος