ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 123 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ OEK

Φορέας έργου: Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (70%) – ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. (30%)

Προϋπολογισμός: 20.252.100,84 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 10.622.200,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 7.452.721,86 €

Περίοδος κατασκευής: 14.04.2009 – 01.06.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή οικισμού 123 κατοικιών σε τριώροφα κτίρια τύπων 317 και 318, με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, φύτευση κλπ), στη Θεσσαλονίκη του νομού Θεσσαλονίκης, στη θέση Διαβατά, με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ»

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος