ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΩΝ

Φορέας έργου: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 997.789,97 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 514.870,64 €

Συνολική δαπάνη έργου: 480.182,49 €

Περίοδος κατασκευής: 29.05.2001 – 28.06.2002

Οριστική παραλαβή: 03.03.2004

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης της παράκαμψης Καρβουνίων μήκους 2.500 m καθώς και ηλεκτροφωτισμού τεσσάρων κόμβων

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος