ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ON – BASE ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Φορέας έργου: Υπουργείο Εθνικής Αμύνης – Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας – Υπηρεσία έργων Π.Α.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (50%) – Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (31,625%) – Ξ. ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ Α.Τ.Ε. (18,375%)

Προϋπολογισμός: 6.700.000,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 4.407.473,58 €

Συνολική δαπάνη έργου: 3.362.547,48 €

Περίοδος κατασκευής: 02.03.2004 – 02.10.2006

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος