ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ

Φορέας έργου: Υπουργείο Γεωργίας

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Ο. ΜΠΑΜΠΟΣ – Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.

Συνολική δαπάνη έργου: 423.826,05 €

Περίοδος κατασκευής: 24.09.1987 – 31.08.1991

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή δικτύου από αμιαντοσωλήνες και πλαστικούς σωλήνες 10 atm και 16 atm.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων, συσκευών, δικλείδων.
  • Κατασκευή δύο δεξαμενών αποθήκευσης νερού, χωρητικότητας 3650 m3.
  • Κατασκευή δύο αντλιοστασίων με οριζόντια αντλητικά συγκροτήματα βαθέων φρεάτων συνολικής παροχής 590 m3/h και ισχύος 285 kW.
  • Κατασκευή χαλύβδινων σωληνώσεων αντλιοστασίων,αντιπληγματικού και ρυθμιστικών δοχείων βάρους 20 tn.
  • Κατασκευή ηλεκτρικού υποσταθμού Μ.Τ., ηλεκτρικών πινάκων διανομής, ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισμού, εγκατάστασης αυτοματισμού.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος