ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α2 ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.

Συνολική δαπάνη έργου: 509.575,94 €

Περίοδος κατασκευής: 10.06.1987 – 10.03.1990

Αντικείμενο έργου:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε οριζόντιων φυγοκεντρικών αντλητικών συγκροτημάτων συνολικής παροχής 5000 m3/h μανομετρικού 76 m και συνολικής ισχύος 2150 ΗΡ.
  • Κατασκευή σωληνώσεων και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων, δικλείδων, βαλβίδων κλπ
  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Μ.Τ και Χ.Τ.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση δύο αντιπληγματικών δοχείων ονομαστικής πίεσης 16 atm, συνολικού βάρους 16,5 tn και όγκου 32 m3, με διάταξη πλήρωσης – εκκένωσης.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση γερανογέφυρας 3.2 tn.
  • Κατασκευή εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας.
  • Εγκατάσταση μονάδας χλωρίωσης πλήρως εξοπλισμένης, για χλωρίωση 5000m3/h νερού.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης.
  • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού.

Επιστροφή

UA-37032626-1