ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΞΑΝΘΗΣ

Φορέας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 336.134,46 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 167.225,36 €

Συνολική δαπάνη έργου: 161.058,42 €

Περίοδος κατασκευής: 07.07.2010 – 29.07.2011

Αντικείμενο έργου:

  • Πλήρης κατασκευή του ΣΜΑ.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, εσωτερική οδοποιία, κατασκευή θέσεων εκκένωσης απορριμματοφόρων
  • Κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση, κ.α.), εξωτερικός φωτισμός, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του χώρου, έργα πρασίνου.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος