ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Φορέας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. / ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.

Προϋπολογισμός: 2.386.554,62 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.133.791,76 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.111.154,51 €

Περίοδος κατασκευής: 21.04.2010 – 29.07.2011

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας περίπου 1000 m2 με τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο βιομηχανικό εξοπλισμό διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο, των έργων υποδομής και πρασίνου και σύνδεση με ΟΚΩ.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος