ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Φορέας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. / ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε. – Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 2.294.117,65 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.050.776,38 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.043,730,91 €

Περίοδος κατασκευής: 12.04.2010 – 29.07.2011

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας περίπου 1000 m2 με τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο βιομηχανικό εξοπλισμό διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο, των έργων υποδομής και πρασίνου και σύνδεση με ΟΚΩ.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος