ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΞΑΝΘΗΣ

Φορέας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. / ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.

Προϋπολογισμός: 2.689.075,63 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.199.165,58 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.212.600,27 €

Περίοδος κατασκευής: 30.12.2009 – 29.07.2011

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου επιφ. περίπου 1200m2 με τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο βιομηχανικό εξοπλισμό διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στον περιβάλλοντα χώρο, των έργων υποδομής και πρασίνου, διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος