ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΑΣΗ 1, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ»

Φορέας έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (70%) – ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. (15%) – ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. (15%)

Προϋπολογισμός: 9.201.680,67 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 8.447.539,13 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.018.862,39 €

Περίοδος κατασκευής: 27.03.2006 – 27.09.2007

Οριστική παραλαβή: 04.04.2008

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή δεξαμενών υποδοχής βοθρολυμάτων.
  • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.
  • Κατασκευή αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος