ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ – ΚΕΡΚΙΝΗΣ

(EΡΓΑ Α’ ΦΑΣΕΩΣ)

Φορέας έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΕΤΕΘ Α.Ε. – Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.

Κατασκευαστής Η/Μ: Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.

Προϋπολογισμός Η/Μ: 440.205,43 €

Περίοδος κατασκευής: 09.1992 – 10.1994

Αντικείμενο έργου:

  • Πλήρης κατασκευή κεντρικού αντλιοστασίου άρδευσης.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων συνολικής παροχής 4500 m3/h.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικών συσκευών (δικλείδων, βαλβίδων αντεπιστροφής κ.λ.π).
  • Κατασκευή σωληνώσεων.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού Μ.Τ., ηλεκτρικών πινάκων Μ.Τ. & Χ.Τ., ηλεκτρική εγκατάσταση κινήσεως και φωτισμού.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητης γερανογέφυρας 8 tn.
  • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού για την αυτόματη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος