ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Φορέας έργου: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ

Προϋπολογισμός: 2.133.980,87 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.301.765,25 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.367.910,67 €

Περίοδος κατασκευής: 17.03.2003 – 30.09.2008

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή του κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων ΟΤΑ Νότιας Πιερίας.
  • Κατασκευή του προσαγωγού Φ700 από το αντλιοστάσιο έως το Βιολογικό Καθαρισμό.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος