ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Φορέας έργου: ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ A.E.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.(95%) – ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.(5%)

Αρχικό συμβατικό ποσό: 572.267,06 €

Συνολική δαπάνη έργου: 572.267,06 €

Περίοδος κατασκευής: 14.09.2000 – 30.03.2002

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή κτιρίου με θεμελίωση και μεταλλικό φέροντα οργανισμό, με επένδυση θερμομονωτικών πετασμάτων, ψυκτικών θαλάμων, βιομηχανικού δαπέδου.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δρόμων προσπέλασης.
  • Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού.
  • Εγκατάσταση σωληνώσεων και λοιπού Η/Μ εξοπλισμού για τα δίκτυα ύδρευσης, ζεστού νερού χρήσης, πεπιεσμένου αέρα, αποχέτευσης, θέρμανσης γραφείων και λοιπών χώρων παραγωγής.
  • Εγκατάσταση δικτύου αεραγωγών για τον εξαερισμό του σφαγείου και συμπιεστών, συμπυκνωτή, αεροψυκτήρων, συστήματος αυτοματισμού και καταγραφής των ψυκτικών εγκαταστάσεων.
  • Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τους πίνακες παραγωγής φωτισμού και των καλωδίων ισχύος και αυτοματισμού.
  • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου της όλης εγκατάστασης.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος