ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (70%) – Γ.Ν. ΓΑΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (30%)

Προϋπολογισμός: 205.429,20 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 175.464,18 €

Συνολική δαπάνη έργου: 175.436,54 €

Περίοδος κατασκευής: 20.01.2000 – 31.07.2000

Αντικείμενο έργου:

  • Προμήθεια εξοπλισμού και κατασκευή πιλοτικής μονάδας εφαρμογής πολλαπλών μεθόδων διαχωρισμού με τεχνολογία μεμβρανών.
  • Λειτουργία της μονάδας σε πέντε εργοστάσια της ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος