ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 15

Φορέας έργου: HELEXPO ΔΕΘ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (70%) – ΣΟΛΩΝ ΚΑΠΕΤΑΣ ΑΤΕΒΕ (30%)

Προϋπολογισμός: 865.737,34 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 580.090,75 €

Συνολική δαπάνη έργου: 582.330,11 €

Περίοδος κατασκευής: 03.06.1999 – 30.08.1999

Οριστική παραλαβή: 21.12.2000

Αντικείμενο έργου:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση δύο αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων παροχής 2x145 RT.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση έξι κεντρικών κλιματιστικών μονάδων συνολικής
    ικανότητας 848 Mcal/h συνολικής παροχής αέρα 115.000 m3/h.
  • Προμήθεια αι εγκατάσταση δύο συγκροτημάτων λεβήτων – καυστήρων συνολικής ισχύος 1.600 Mcal/h.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών ΙΝLINE ψυχρού – θερμού νερού.
  • Κατασκευή δικτύου αεραγωγών με τα αναγκαία στόμια προσαγωγής και απαγωγής αέρα, διαφράγματα ελέγχου παροχής κλπ.
  • Κατασκευή μονώσεων σωληνώσεων, συσκευών και αεραγωγών.
  • Ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακες, καλωδιώσεις κλπ)
  • Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου, πλήρως εξοπλισμένου.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος