ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΝΙΩΤΙΚΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Φορέας έργου: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (50%) – ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε. (50%)

Προϋπολογισμός: 3.535.527,02 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.794.912,56 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.912.553,45 €

Περίοδος κατασκευής: 05.03.1999 – 30.06.2001

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή αγωγού εκτροπής ύδατος διαμέτρου 400χλστ. μήκους 12000μ. από χάλυβα και 3600μ. από PVC.
  • Τεχνικά έργα εξυπηρέτησης αγωγού.
  • Φράγματα ζωστήρες από σαρζανέτ.
  • Διάταξη και βελτίωση οδών προσπέλασης.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος