ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Κ.Α.) ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΩΝ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (96,5%) – Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (3,5%)

Προϋπολογισμός: 4.402.054,29 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 2.834.922,96 €

Συνολική δαπάνη έργου: 3.160.905,09 €

Περίοδος κατασκευής: 09.09.1998 – 11.04.2001

Οριστική παραλαβή: 30.04.2004

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή μονάδας καθαρισμού αποβλήτων (Βιολογικός Καθαρισμός) Βυρσοδεψείων εγκατεστημένων στη ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης, δύο γραμμών επεξεργασίας χρωμιούχων και γενικών αποβλήτων, παροχής αιχμής 600 m3/h και ημερήσιας
    παροχής 2250 m3/d.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος