ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Φορέας έργου: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη ’97” Α.Ε

Φορέας κατασκευής: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη ’97” Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (65%) – Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΤΕ (35%)

Προϋπολογισμός: 1.379.310,34 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 931.611,97 €

Συνολική δαπάνη έργου: 927.834,10 €

Περίοδος κατασκευής: 20.10.1997 – 01.11.1999

Προσωρινή παραλαβή: 12.10.2000

Αντικείμενο έργου:

  • Ανέγερση ισογείου κτιρίου μηχανοστασίου, επιφάνειας 400 m2, εξυπηρέτησης των πέντε αναπλασμένων αποθηκών του Α’ Προβλήτα, που χρησιμοποιούνται σαν εκθεσιακοί χώροι.
  • Κατασκευή υπογείων δικτύων θερμού – ψυχρού νερού, ύδρευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης.
  • Εγκατάσταση ειδικών συστημάτων κατάσβεσης, τριών λεβήτων 800.000 Kcal/h, τριών ψυκτών 155RT έκαστος, υποσταθμού μέσης τάσης 2000kV, Η/Ζ 330kVA.
  • Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων και συστήματος κεντρικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου και των πέντε αποθηκών.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος