ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Δ. ΧΡΙΣΤΟΥ – ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ)

Φορέας: ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 381.511,37 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 171.356,80 €

Συνολική δαπάνη έργου: 157.269,83 €

Περίοδος κατασκευής: 27.06.2001 – 31.12.2001

Αντικείμενο έργου:

  • Μόρφωση σκάφης, θρυστό υλικό 3Α, υπόβση με θραυστό υλικό 3Α 12 cm, ασφαλτική στρώση βάσης, ασφαλτοτάπητας.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος