ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Φορέας έργου: ΕΛΔΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 161.408,66 €

Συνολική δαπάνη έργου: 163.092,44 €

Περίοδος κατασκευής: 02.1994 – 06.1995

Οριστική παραλαβή: 10.1996

Αντικείμενο έργου:

  • Επέκταση νοτίου αντλιοστασίου (κατασκευή μεταλλικού κτιρίου).
  • Κτίριο πυροσβεστικού σταθμού (κατασκευή μεταλλικού κτιρίου 216 τ.μ.).
  • Συγκρότημα παροχής προσθέτων χρωμάτων στα καύσιμα αποτελούμενο από μεταλλική πλατφόρμα στήριξης, ανοξείδωτα δοχεία, δοσομετρικές αντλίες, σωληνώσεις και αντιεκρηκτική ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακες, φωτιστικά, καλωδιώσεις, κ.λ.π.).
  • Τοποθέτηση 5 ηλεκτροκίνητων δικλείδων καυσίμου, καλωδιώσεων παροχής και τηλεχειρισμού, ηλεκτρικού πίνακα, συστήματος τηλεχειρισμού.
  • Αντιεκρηκτική εγκατάσταση φωτισμού – ρευματοδοτών πλατφόρμας μετρητή.
  • Εγκατάσταση πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης κεντρικού ηλεκτρικού υποσταθμού.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος