ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Φορέας έργου: AMERICAN EMBASSY

Φορέας κατασκευής: US INFORMATION AGENCY – VOICE OF AMERICA

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.273.074,10 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.299.548,82 €

Περίοδος κατασκευής: 15.09.1993 – 25.11.1994

Οριστική παραλαβή: 11.1994

Αντικείμενο έργου:

  • Αποξήλωση της υπάρχουσας εγκατάστασης κλιματισμού.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση αεραγωγών, διαφραγμάτων, στομίων αέρα, φίλτρων, στοιχείων κλιματισμού.
  • Αντικατάσταση της ψευδοροφής.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων.
  • Αποξήλωση των υφισταμένων σωληνώσεων, ποσίμου, θερμού, κρύου νερού και νερού χρήσης –εγκατάσταση νέων σωληνώσεων.
  • Μονώσεις σωληνώσεων και αεραγωγών.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση πύργου ψύξης και μηχανημάτων κλιματισμού. Εγκατάσταση δύο υδρόψυκτων ψυκτών και συστήματος χημικών.
  • Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος αυτοματισμού, που περιλαμβάνει κεντρικούς σταθμούς, δίκτυο περιφερειακών συστημάτων ελέγχου, αισθητήρια και τελικά στοιχεία ελέγχου.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος