ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 1.467.351,43 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 864.269,99 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.364.343,36 €

Περίοδος κατασκευής: 03.06.1993 – 20.12.1994

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, παροχής 2500 m3/d, παροχής αιχμής m3/h 21.000 ισοδύναμων κατοίκων (αντλιοστάσιο εισόδου, δεξαμενή
    εξισορρόπησης – απονιτροποίησης όγκου 500 m3, δυο δεξαμενές αερισμού όγκου
    3.600 m3, δεξαμενή καθίζησης και αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας λάσπης, δεξαμενή διαύγασης και αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας λάσπης, σύστημα χλωρίωσης, δεξαμενή και αντλιοστάσιο πάχυνσης, εγκατάσταση αφυδάτωσης λάσπης, κτίριο φυσητήρων, κτίριο υποσταθμού, εγκατάσταση συστήματος ελέγχου, κτίριο διοίκησης).
  • Δοκιμαστική λειτουργία (μέχρι 09.06.1995).

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος