ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Φ 8’’ ΕΛ.Δ.Α. – ΜΟBIL ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπρόπυργου (ΕΛ.Δ.Α.) Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Συνολική δαπάνη έργου: 172.857,67 €

Περίοδος κατασκευής: 07.01.1992 – 18.12.1992

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή αγωγού καυσίμων ονομαστικής διαμέτρου 8" (200mm) εντός της περιοχής Θεσσαλονίκης από εγκαταστάσεις ΕΛ.Δ.Α στις εγκαταστάσεις MOBIL (υπόγειου τμήματος μήκους 2400 m και υπέργειου μήκους 500 m).
  • Κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας.
  • Κατασκευή κτιρίου αντλιοστασίου, εγκατάσταση δύο αντλητικών συγκροτημάτων (υποβρύχιου 75kW και οριζόντιου 110 kW), μετρητών ροής απαεριωτών, συστήματος αποστολής ξέστρου.
  • Ηλεκτρολογική και αντιεκρηκτική εγκατάσταση αντλιοστασίου.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος