ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔ8

Φορέας έργου: Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 346.294,94 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 259.642,35 €

Συνολική δαπάνη έργου: 340.222,09 €

Περίοδος κατασκευής: 25.09.1991 – 18.03.1993

Αντικείμενο έργου:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων οριζόντιων πολυβάθμιων φυγοκεντρικών
    αντλητικών συγκροτημάτων συνολικής παροχής 1400m3/h μανομετρικού 160 m και συνολικής ισχύος 810 ΗΡ.
  • κατασκευή σωληνώσεων αντλιοστασίου , προμήθεια και εγκατάσταση αυτομάτων δικλείδων.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού Μ.Τ. 1260KVA, ηλεκτρικών πινάκων Μ.Τ. & Χ.Τ., ηλεκτρολογική εγκατάσταση κινήσεως και φωτισμού.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής χωρητικότητας 200 m3, διαμέτρου 6,50 m και ύψους 6m με διάταξη πλήρωσης – εκκένωσης.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση γερανογέφυρας 3.2 tn.
  • Κατασκευή εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας.
  • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού για την αλληλοσύνδεση τριών αντλιοστασίων της Δυτ. Θεσσαλονίκης (Διαβατών, Ευόσμου, Πολίχνης).

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος