ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4

Φορέας έργου: Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Συνολική δαπάνη έργου: 177.229,55 €

Περίοδος κατασκευής: 18.07.1990 – 18.09.1991

Αντικείμενο έργου:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων οριζόντιων φυγοκεντρικών αντλητικών συγκροτημάτων συνολικής παροχής 3300m3/h μανομετρικού 40m και συνολικής ισχύος 810 ΗΡ.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων δικλείδων πεταλούδας, βαλβίδων αντεπιστροφής και κατασκευή σωληνώσεων.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού Μ.Τ. 1260 kVA, ηλεκτρικών πινάκων Μ.Τ. & Χ.Τ., ηλεκτρολογική εγκατάσταση κινήσεως και φωτισμού.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση αντιπληγματικού δοχείου ονομαστικής πίεσης 10 atm, συνολικού βάρους 3 tn και όγκου 6 m3, με διάταξη πλήρωσης – εκκένωσης.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση γερανογέφυρας 3,2 tn.
  • Κατασκευή εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας.
  • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού για τον τηλεχειρισμό από το αντλιοστάσιο Διαβατών.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος