ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Φορέας έργου: Υπουργείο Γεωργίας

Ανάδοχος: ΕΤΕΘ ΑΕ

Κατασκευαστής Η/Μ έργων: Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.

Συνολική δαπάνη έργου: 610.156,71 €

Τελική δαπάνη Η/Μ έργων: 521.133,14 €

Περίοδος κατασκευής H/M: 01.10.1990 – 30.09.1993

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 2 αντλιοστασίων αρδεύσεως συν. παροχής 3155 m3/h συνολικής ισχύος 1020 kW και χαλύβδινων αγωγών κατάθλιψης συν. βάρους 400 tn.
  • Εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, κατασκευή σωληνώσεων αντλιοστασίου, πιεστικών δοχείων βάρους 27 tn, γερανογεφυρών, εγκατάσταση αεροσυμπιεστών, κατασκευή εγκατάστασης κίνησης, φωτισμού, αλεξικεραυνική προστασία, εγκατάσταση συστήματος αυτόματης λειτουργίας με βάση την αιτούμενη παροχή.
  • Εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεως παροχής, στάθμης δεξαμενών, αεροφυλακίων πιέσεως.
  • Εγκατάσταση (χωρίς προμήθεια) χαλύβδινων υπογείων αγωγών Φ700 1850m και Φ600 1810 m.
  • Καθοδική προστασία χαλύβδινων αγωγών.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος