ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ & Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Φορέας: Δήμος Δίου – Ολύμπου

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 11.450.000,00 €

Συμβατικό ποσό: 6.274.515,17 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 02.10.2012 

________________________________________________________________________________________

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των Δ.Δ. Βροντούς και Καρίτσας της Δημοτικής Ενότητας Δίου, καθώς και την κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ), για τη μεταφορά των λυμάτων στη θέση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου δικτύου αποχέτευσης με πλαστικούς σωλήνες από PVC εξοπλισμένο με τις απαραίτητες για τη λειτουργία του συσκευές στα δημοτικά διαμερίσματα Βροντούς και Καρίτσας του Δήμου Δίου καθώς επίσης και τριών αντλιοστασίων με πλήρη ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για την απομάκρυνση των λυμάτων από τις χαμηλές περιοχές και η κατασκευή κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού μέχρι την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Κατερίνης.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος