ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΖΕΘ / ΒΙΟΠΑ / ΑΕΒΑΛ – ΤΜΗΜΑ Α΄

Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ)

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 816.018,67 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 335,026,42 €

Συνολική δαπάνη έργου: 308.322,71 €

Περίοδος κατασκευής: 16.09.2010 -02.0.2.2011

Προσωρινή παραλαβή: 20.04.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Εγκατάσταση κεντρικού αγωγού διανομής για τη σύνδεση των περιοχών της Ζώνης Εγκατάστασης Θερμοκηπίων (ΖΕΘ), του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας (ΒΙΟΠΑ) και του χώρου της πρώην λιπασματοβιομηχανίας ΑΕΒΑΛ, με το σύστημα της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και συγκεκριμένα:
  • Κατασκευή υπόγειου δίδυμου προμονωμένου κεντρικού δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης μήκους 1.800m, ονομ. διαμέτρου χαλύβδινου τμήματος DN400 με μόνωση από πολυουρεθάνη (PUR) και προστατευτικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο (ΡΕΗ) διαμέτρου 560mm συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και αντισταθμιστών και του συστήματος ανίχνευσης διαρροών.
  • Κατασκευή δύο παροχών χαλύβδινου τμήματος μήκους 620m ονομ. διαμ. DN50.
  • Σύνδεση των νέων αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος