ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φορέας: ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 444.330,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 302.009,58 €

Συνολική δαπάνη έργου: 286.039,11 €

Περίοδος κατασκευής: 01.09.2010 – 15.07.2011

Προσωρινή παραλαβή: 23.05.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή ενός βοηθητικού αντλιοστασίου – θερμικού υποσταθμού τηλεθέρμανσης προς εξυπηρέτηση της τμήματος της περιοχής Αγίας Παρασκευής και της περιοχής Τρίκου της Κοζάνης Κοζάνης και συγκεκριμένα:
  • Οικοδομικές εργασίες κατασκευής υπογείου βοηθητικού αντλιοστασίου και αναμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όπως σωληνώσεις, δικλείδες, αντλητικά συγκροτήματα, εναλλάκτη θερμότητας, ηλεκτρικούς πίνακες, καλωδιώσεις, αυτοματισμούς κ.α.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος