ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SCADA/TMS ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΩΣ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1.1.2 - 2.1)

Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 11.900.000,00 €

Συμβατικό ποσό: 5.053.334,00 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 21.05.2010 

________________________________________________________________________________________ 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Η υλοποίηση συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων και κυκλοφορίας (SCADA/TMS) του τμήματος της Εγνατίας οδού από Α/Κ Ηγουμενίτσας έως Α/Κ Ιωαννίνων (τμήματα 1.1.1 έως και 2.1), καθώς και η ενοποίηση στο Κέντρο Ελέγχου της σήραγγας Δωδώνης της επιτήρησης και ελέγχου ολόκληρου του παραπάνω τμήματος.
  • Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σε ευαίσθητο εξοπλισμό πεδίου στο ίδιο τμήμα.
  • Η εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης – πυροπροστασίας στη σήραγγα Σ1 του τμήματος 1.1.6.
  • Η εγκατάσταση συστημάτων Π/Ε και μεγαφωνικής εγκατάστασης στις σήραγγες Μεσοβουνίου – Γκρίκας του τμήματος 1.1.4, Σ1Ν του τμήματος 1.2.2 και Σ2 του τμήματος 1.2.3.
  • Η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης των χώρων Η/Μ εξοπλισμού – χειροκίνητη αναγγελία πυρκαγιάς σήραγγας Σ2.
  • Η εγκατάσταση συστημάτων ρύθμισης φωτισμού στη σήραγγα Σ3.
  • Οικοδομικές εργασίες στις συνδετήριες στοές των σηράγγων Βασιλικού και Σ1Ν.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος