ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ –

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17η 2009/2010

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 466.172,60 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 339.105,16 €

Συνολική δαπάνη έργου: 327.101,32 €

Περίοδος κατασκευής: 03.07.2009 – 03.07.2010

Προσωρινή παραλαβή: 12.10.2011

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή 113 νέων παροχών τηλεθέρμανσης με τη χρήση προμονωμένων αγωγών και τη σύνδεση τους στο υφιστάμενο δισωλήνιο δίκτυο διανομής θερμικής ενέργειας στη πόλη της Κοζάνης και το Δ.Δ. Νέας Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης ονομαστικής διαμέτρου από DN20 μέχρι DN50 προμονωμένου αγωγού και συνολικού μήκους 2.698 m.
  • Ανακατασκευή του υφιστάμενου συστήματος ανίχνευσης διαρροών των προμονωμένων αγωγών τηλεθέρμανσης σε 140 σημεία.
  • Συντήρηση επί μέρους τμημάτων του δισωλήνιου συστήματος μεταφοράς και διανομής προμονωμένων αγωγών τηλεθέρμανσης.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος