ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (ΔΕΤΗΠ)

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 19.678.100,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 12.701.972,30 €

Συνολική δαπάνη έργου: 12.871.864,57 €

Περίοδος κατασκευής: 22.04.2008 – 30.10.2011

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή υπόγειου δικτύου μεταφοράς θερμικής ενέργειας από τον ΑΗΣ Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα, αποτελούμενου από δισωλήνιο σύστημα προμονωμένων σωλήνων ονομαστικής διαμέτρου DN500mm, διαμέτρου εξωτερικού περιβλήματος Φ630mm, συνολικού μήκους ορύγματος 17Km περίπου, συνολικού μήκος σωλήνων 34Km, περίπου, που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα διέλευσης εμποδίων, θέσεων εκκένωσης και εξαερισμού, κλπ, καθώς και παράλληλη στους σωλήνες τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών.
  • Κατασκευή αντλιοστασίου κυκλοφορίας του θερμού νερού στην περιοχή του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς, εντός του αύλειου χώρου του ΑΗΣ Καρδιάς (ισόγειο 320m2,
    υπόγειο 105m2), για τη στέγαση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μεταφοράς (κύριες αντλίες κυκλοφορίας μεταφοράς, αντλίες πλήρωσης, φίλτρανση, δεξαμενή νερού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ΜΤ και ΧΤ, κλπ), καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου.
  • Εγκατάσταση αντλιοστασίου και διατάξεων διασύνδεσης με το υφιστάμενο σύστημα τηλεθέρμανσης στις εγκαταστάσεις αντλιοστασίων Α1-Α2-Α11 και λεβητοστασίου της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας. Αναλυτικότερα επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου του μηχανοστασίου (ισόγειο 420m2), εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (κύριες αντλίες κυκλοφορίας μεταφοράς, εναλλάκτες, αντλίες εναλλακτών, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ΧΤ, κεντρικό σύστημα αυτοματισμού – ελέγχου SCADA κλπ).

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος