ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ)

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 5.142.798,32 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 5.029.589,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 5.050.415,91 €

Περίοδος κατασκευής: 09.07.2007 – 15.11.2008

Οριστική παραλαβή: 30.04.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης και κατασκευή παροχών θερμικής ενέργειας σε περιοχές της πόλης Κοζάνης και του οικισμού Ν. Χαραυγής, που περιλαμβάνει εκσκαφή τάφρων, προμήθεια και τοποθέτηση προμονωμένων αγωγών τηλεθέρμανσης, 41.000m DN50 έως DN300 και προκαμπυλωμένων χαλύβδινων αγωγών 2.152m N50 έως DN 125, επιχώσεις τάφρων και αποκαταστάσεις.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος