ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ON BASE ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φορέας έργου: Υπουργείο Εθνικής Αμύνης / ΥΠ.Ε.Π.Α.

Ανάδοχος: ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.

Υπεργολάβος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 4.272.000,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 2.193.749,11 €

Ποσό συμπληρωματικής σύμβασης: 690.000,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 3.396.167,99 €

Περίοδος κατασκευής: 2006 – 2011

Αντικείμενο έργου:

 • Αναβάθμιση μιας θέσης καυσίμου με σκοπό τη βελτίωση των εγκαταστάσεων καυσίμων στο Α/Δ Λάρισας (110 ΠΜ) και συγκεκριμένα:
 • Κατασκευή νέου υπόγειου αγωγού καυσίμου 6”, μήκους 7.580 μ., για τη σύνδεση της Βορειοδυτικής θέσης καυσίμων με τη Νοτιοανατολική.
 • Κατασκευή μιας νέας δεξαμενής καυσίμου χωρητικότητας 1250 m3 στην υπ’ όψη θέση.
 • Κατασκευή κτιρίου αντλιοστασίου – φιλτροστασίου για την εξυπηρέτηση δύο θέσεων πληρώσεως βυτιοφόρων οχημάτων (Β/Ο).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου – φιλτροστασίου καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή κατάλληλου κόμβου στάθμευσης και φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων με δύο φρεάτια πληρώσεως.
 • Κατασκευή σωληνώσεων διασύνδεσης του αντλιοστασίου – φιλτροστασίου, της νέας δεξαμενής, των νέων θέσεων φόρτωσης και των δύο δεξαμενών της υφιστάμενης εγκατάστασης.
 • Διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου των ανωτέρω κατασκευών και αντικατάσταση της υφιστάμενης περίφραξης και κατασκευή νέας που περιλαμβάνει τις παλαιές και τις νέες εγκαταστάσεις.
 • Καθαρισμό και τη βαφή των δύο δεξαμενών καυσίμων της υφιστάμενης εγκατάστασης.
 • Κατασκευή νέου υπόγειου αγωγού καυσίμου 6”, μήκους 640 μ., για τη σύνδεση των παλαιών με τις νέες εγκαταστάσεις της 346Μ και αποξήλωση του υφιστάμενου.
 • Αντικατάσταση της κατακόρυφης αντλίας καυσίμου, του μετρητή παροχής γεμιστηρίου και του ηλεκτρικού πίνακα στις νέες εγκαταστάσεις της 346Μ.
 • Αντικατάσταση τριών βραχιόνων φόρτωσης και κατασκευή μηχανισμού ανύψωσης-κατάκλισης των βραχιόνων και δύο δεξαμενών αποστράγγισης στις παλαιές εγκαταστάσεις της 346Μ και της 348Μ.
 • Ανακατασκευή του πρατηρίου καυσίμων της μοίρας μεταφορών.
 • Καθαρισμός και βαφή επτά δεξαμενών καυσίμων εντός του Α/Δ Λάρισας.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος