ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 543.570,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 286.480,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 284.828,74 €

Περίοδος κατασκευής: 10.10.2006 – 12.07.2007

Αντικείμενο έργου:

  • Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου εντός της Α’, Β’ και Γ’ Φάσης της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης σε μήκος περίπου 30km με τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού, φωτιστικών σωμάτων και καλωδίων.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος