ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: LIFE T – ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 598.630,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 578.430,00 €

Περίοδος κατασκευής: 29.08.2006 – 10.01.2007

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή στήριξης silo και συστήματος ζύγισης.
  • Κατασκευή silo αποθήκευσης, κλιμακοστασίου silo, συστήματος ζύγισης, silo τροφοδοσίας, κλιμακοστασίου silo, μηχανών συσκευασίας, χοάνης υποδοχής, ταινιοδρόμων εκφόρτωσης, συσκευασίας και διανομής προς τις μηχανές συσκευασίας.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος