ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ (Α’ ΦΑΣΗ)

Φορέας έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 4.188.456,58 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 2.618.071,14 €

Συνολική δαπάνη έργου: 2.649.712,68 €

Περίοδος κατασκευής: 09.03.2006 – 30.11.2007

Οριστική παραλαβή: 30.03.2010

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή δισωλήνιου συστήματος διανομής τηλεθέρμανσης μήκους 35,20 m από DN50 έως DN 200, σε περιοχές της πόλης της Κοζάνης και σε τμήμα του οικισμού Χαραυγής (εκσκαφές, τοποθέτηση αγωγών, επιχώσεις, αποκαταστάσεις).
  • Κατασκευή παροχών από DN25 έως DN50, μήκους 10.300 m.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος