ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ DN450

Φορέας έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.

Προϋπολογισμός: 992.016,49 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 556.750,56 €

Συνολική δαπάνη έργου: 552.847,31 €

Περίοδος κατασκευής: 16.05.2005 – 31.12.2006

Αντικείμενο έργου:

  • Αντικατάσταση προμονωμένων τμημάτων του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς.
  • Κατασκευή νέων παροχών εντός της πόλης της Κοζάνης σε υφιστάμενο δίκτυο.
  • Εργασίες για βελτιώσεις του δικτύου διανομής.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος