ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΓΓΕΝΑΡΕΙΟΥ Ι.Μ.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Φορέας: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 260.000,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 245.997,95 €

Περίοδος παροχής υπηρεσιών: 2006 – 2008

Αντικείμενο έργου:

  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, θέρμανσης, γειώσεων και πυρασφάλειας σε κτίρια της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου  Αγίου Όρους.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος