ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ JUMBO A.E.E. ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ

Φορέας έργου: JUMBO A.E.E.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 145.000,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 136.400,00 €

Περίοδος κατασκευής: 15.03.2005 – 30.09.2005

Αντικείμενο έργου:

  • Πλήρης ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιρίου διατάσεων 27,0 x 7,60 x 9,30 m ύψος.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος