ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ – ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (M.K.A.) ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Φορέας: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Συνολική δαπάνη έργου: 60.495,00 €

Περίοδος παροχής υπηρεσιών: 01.01.2004 – 31.01.2007

Αντικείμενο έργου:

  • Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α) Νέας Απολλωνίας.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος