ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Φορέας έργου: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 345.000,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 345.000,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 345.000,00 €

Περίοδος κατασκευής: 28.01.2004 – 28.07. 2004

Αντικείμενο έργου:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών συστημάτων αντλιών θερμότητας εξοικονόμησης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ψύξη των δημόσιων κτιρίων της πόλης του Λαγκαδά με τη χρήση της θερμότητας νερών γεωτρήσεων.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος