ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΣ 3ΟΡΟΦΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (COMPUTER LIFE)

Φορέας έργου: COMPUTER LIFE Α.Β.Ε.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.452.678,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.557.470,26 €

Περίοδος κατασκευής: 19.08.2002 – 30.06.2004

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή 3ορόφου βιοτεχνικού κτιρίου στην οδό Μαρίνου Αντύπα 42 του Δήμου Πυλαίας για τη στέγαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας COMPUTER LIFE Α.Β.Ε.Ε. (Κατασκευή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών).

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος